Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra ČR
Popis
Pozemek p. č. st. 433 o výměře 176 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 366, objekt občanské vybavenosti, katastrální území Rokytnice u Přerova, obec Rokytnice, LV č. 314, KÚ pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Přerov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1056960
Platnost do
2020-12-14
Telefon
954 302 283
E-mail
chovancova.michaela.2@cpost.cz
Osoba
Michaela Chovancová
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Rokytnice u Přerova, Rokytnice, okres Přerov