Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra ČR
Popis
Pozemek parc. č. st. 399 o výměře 79 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 186, objekt občanské vybavenosti, a pozemek parc. č. 77 o výměře 301 m2, ostatní plocha – zeleň, k. ú. a obec Krompach, LV č. 471, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p. Podmínkou prodeje je zachování provozu a služeb pošty se zajištěním projektem Pošty Partner.
Požadovaná cena
1500000
Platnost do
2020-12-14
Telefon
954 302 283
E-mail
chovancova.michaela.2@cpost.cz
Osoba
Michaela Chovancová
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Krompach, Krompach, okres Česká Lípa