Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra ČR
Popis
Budova bez č. p.– garáže jsou součástí pozemku p. č. 125 o výměře 54 m2 a pozemku p.č. 126 o výměře 54 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v obci Špindlerův Mlýn, k.ú. Přední Labská, to vše vedené na LV č. 268 u KÚ pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov, Katastrální území Přední Labská. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
570560
Platnost do
2020-12-14
Telefon
954 302 283
E-mail
chovancova.michaela.2@cpost.cz
Osoba
Michaela Chovancová
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Přední Labská, Špindlerův Mlýn, okres Trutnov