Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část pozemku p.č. 6570/2 o výměře 283 m2, část pozemku p.č. 6569 o výměře 1079 m2 a část p.č. 8331/2 o výměře 19 m2, oddělené geometrickým plánem č. 2858-20/2018. Nově vytvořené pozemky dle GP tvoří jednotný funkční celek se stavbou č. ev. 83 na pozemku p.č. st. 1481.
Požadovaná cena
621000
Platnost do
2020-12-16
Telefon
956915308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Velké Karlovice, Velké Karlovice, okres Vsetín