Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 814/3 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 128 m2 v k.ú. Horní Krupka, obec Krupka, okres Teplice.
Požadovaná cena
96000
Platnost do
2020-12-12
Telefon
956 235 106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Horní Krupka, Krupka, okres Teplice