Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe - spis S 1121/19
Popis
Prodej pozemků p.č. 1814/11 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 464 m2 a pozemku p.č. 1814/12 druhem pozemku lesní pozemek o výměře 402 m2 v k.ú. Bechlín.
Požadovaná cena
21650
Platnost do
2020-12-18
Telefon
956236106
E-mail
filip.bohuminsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Filip Bohumínský
Útvar
Lesní správa Litoměřice
Katastrální území
Bechlín, Bechlín, okres Litoměřice