Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji soubor pozemků v bývalém areálu kasáren v k.ú. Homole, okr. České Budějovice. Jedná se o pozemky typu zastavěná plocha a nádvoří, které jsou zastavěny stavbami určené k demolici (v současné době probíhá) a lesní pozemky.Celková výměra činí 54 341m2. To vše zapsané na LV č. 352, 963 a 1107 pro k.ú. Homole, obec Homole u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice.
Požadovaná cena
9639504
Platnost do
2020-12-21
Telefon
603783877
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Homole, Homole, okres České Budějovice