Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p. č. 138/6 ostatní plocha o výměře 165 m2 v k.ú. Čichořice, pozemek p. č. 1516/3 ostatní plocha o výměře 69 m2 v k.ú. Čichořice a pozemek p. č. 1515/4 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Čichořice. Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou a stavebním pozemkem jiného vlastníka.
Požadovaná cena
45360
Platnost do
2020-12-19
Telefon
724623794
E-mail
martina.ptackova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. Martina Ptáčková
Útvar
Lesní správa Toužim
Katastrální území
Čichořice, Chyše, okres Karlovy Vary