Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 3051/19, ostatní plocha o výměře 201 m2 a parc. č. 3051/20, ostatní plocha o výměře 758 m2, nově vznikající z pozemku parc. č. 3051/1, vodní plocha, dle GP č. 859-20370/2019, k.ú. Kněžice u Třebíče a pozemek parc.č. 167/8, trvalý travní porost o výměře 148 m2 v k.ú. Kněžice u Třebíče.
Požadovaná cena
75300
Platnost do
2020-12-29
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Kněžice u Třebíče, Kněžice, okres Jihlava