Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1407/08 Prodej pozemků oddělených dle GP, p.č. 238/77ostatní plocha o výměře 633 m2, pozemku p.č.238/79 ostatní plocha o výměře 111 m2 k.ú. Žďárský Potok.
Požadovaná cena
193440
Platnost do
2020-12-28
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Žďárský Potok, Stará Ves, okres Bruntál