Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe - spis S 1332/19
Popis
Prodej pozemku p.č. 859/4 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 493 m2 v k.ú. Vrchoslav, obec Krupka.
Požadovaná cena
246500
Platnost do
2020-12-27
Telefon
956 235 106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing.Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Vrchoslav, Krupka, okres Teplice