Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. st. 221 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 k.ú. Radim u Brantic ( sjednocení vlastnictví stavby a pozemku - využití předkupního práva dle NOZ)
Požadovaná cena
8480
Platnost do
2021-01-04
Telefon
956911111
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
Lesy České republik, s.p., KŘ Ostrava
Katastrální území
Radim u Brantic, Brantice, okres Bruntál