Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p. č. 957/73 v k. ú. Rpety o výměře 28 m2, druh pozemku: orná půda - bývalé neupravené koryto vodního toku - S 1126/20.
Požadovaná cena
300
Platnost do
2021-01-02
Telefon
956 955 207
E-mail
jindriska.bartova@lesycr.cz
Osoba
Bártová Jindřiška
Útvar
Správa toků - oblast povodí Berounky, Plzeň
Katastrální území
Rpety, Rpety, okres Beroun