Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Popis
silniční betonový monolitický most přes vodní tok Leskava v km 0,120 na pozemcích parc. č. 403/4 a parc. č. 403/9
Požadovaná cena
122960
Platnost do
2021-01-05
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
správy majetku
Katastrální území
Dolní Heršpice, Brno, okres Brno-město