Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra ČR
Popis
Pozemek parc. č. st 97 o výměře 808 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 22, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Lobeč u Mšena, obec Lobeč, LV č. 83, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p. Podmínkou prodeje je zachování provozu a služeb pošty se zajištěním projektem Pošty Partner.
Požadovaná cena
1300000
Platnost do
2021-01-05
Telefon
954 302 283
E-mail
chovancova.michaela.2@cpost.cz
Osoba
Michaela Chovancová
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Lobeč u Mšena, Lobeč, okres Mělník