Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra ČR
Popis
Pozemek parc. č. st. 104 o výměře 69 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 89, objekt k bydlení, a pozemek parc. č.557/8 o výměře 847 m2, zahrada, k. ú. a obec Ražice, na LV č. 227, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p. Podmínkou prodeje je zachování provozu a služeb pošty se zajištěním nájemní smlouvou nebo projektem Pošty Partner.
Požadovaná cena
600000
Platnost do
2021-01-05
Telefon
954 302 283
E-mail
chovancova.michaela.2@cpost.cz
Osoba
Michaela Chovancová
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Ražice, Ražice, okres Písek