Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Jedná se o prodej nově vzniklé parcely č. 393/37 (vzniká z p. p. č. 393/5) dle GP č. 805--53/2020 a p. p. č. 768/4 v k. ú. Plesná. Předmětné parcely tvoří odpadní koryto bezpečnostního přelivu a objekt výpustného zařízení malé vodní nádrže.
Požadovaná cena
71131
Platnost do
2021-01-08
Telefon
474636228
E-mail
nedelova@poh.cz
Osoba
Nedělová Dagmar
Útvar
odbor právní a evidence pozemků
Katastrální území
Plesná, Plesná, okres Cheb