Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
prodej pozemku parc.č. 2067/1, orná půda, o výměře 3.406 m2
Požadovaná cena
133710
Platnost do
2021-01-09
Telefon
596657304
E-mail
pustejovska@pod.cz
Osoba
Helena Pustějovská
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Nový Bohumín, Bohumín, okres Karviná