Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe - spis S 615/18
Popis
Prodej pozemků p.č. 1176/3 druhem pozemku zahrada o výměře 310 m2 a pozemku p.č. 1176/4 druhem pozemku zahrada o výměře 115 m2, oba v k.ú. Krupka, okres Teplice.
Požadovaná cena
99875
Platnost do
2021-01-10
Telefon
956 235 106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Krupka, Krupka, okres Teplice