Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek st.p.č. 2934, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, vše zapsané na LV č. 541 pro k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy. Pozemek leží uprostřed lesního pozemku v majetku podniku LČR s.p. Stavba je zdevastovaná, bez využití s obtížným přístupem.
Požadovaná cena
50000
Platnost do
2021-01-11
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Doksy u Máchova jezera, Doksy, okres Česká Lípa