Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se pozemek p.č. 633, ostatní plocha o výměře 1289 m2, pozemek p.č. 634, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 340 m2, jehož součástí je budova bez čp/č.ev., technická stavba a p.č. 635, zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba o výměře 4 m2, vše zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Bražec u Doupova, obec Bražec. Technická stavba na pozemku p.č. 634 již více než 20 let neslouží původnímu účelu - úpravě pitné vody.
Požadovaná cena
289000
Platnost do
2021-01-11
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Bražec u Doupova, Bražec, okres Karlovy Vary