Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra ČR
Popis
Budova bez č. p.– garáže jsou součástí pozemku p. č. st. 1434 a p.č. st. 1435 o výměře 38m2 a 37 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití jako garáž a p.č. 442/8 o výměře 505 m2 – ostatní plocha v k.ú. Lomnice nad Popelkou, to vše vedené na LV č. 2320 u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
760000
Platnost do
2021-01-24
Telefon
954 302 283
E-mail
chovancova.michaela.2@cpost.cz
Osoba
Michaela Chovancová
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, okres Semily