Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemky p.č. 941/57 o výměře 1 374 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 941/63 o výměře 367 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 5 pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov, okres Nový Jičín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, dále spoluvlastnický podíl id. 2/39 na pozemcích p.č. 941/48 o výměře 2 075 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, p.č. 941/53 o výměře 340 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 941/55 o výměře 35m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a p.č. 941/67 o výměře 95 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 180 pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov, okres Nový Jičín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, dále spoluvlastnický podíl id. 1/15 na pozemku p.č. 1006/6 o výměře 86 m2, druh pozemku ostatní plocha, druh pozemku ostatní dopravní plocha zapsaný na LV č. 33 pro k. ú. Harty, obec Petřvald, okres Nový Jičín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín.
Požadovaná cena
170800
Platnost do
2021-02-11
Telefon
603 783 877
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Mošnov, Mošnov, okres Nový Jičín