Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 1728/4 o výměře 365 m2 v k.ú. Bolevec - zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je ve funkčním celku s budovou jiného vlastníka.
Požadovaná cena
377780
Platnost do
2021-02-12
Telefon
725673206
E-mail
iva.sutnarova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Iva Sutnarová
Útvar
LS Plasy
Katastrální území
Bolevec, Plzeň, okres Plzeň-město