Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Správa železnic, státní organizace
Popis
Prodej částí pozemků p.č. 1311, p.č. 1312 a p.č. 971, vše v k.ú. Dolní Životice
Požadovaná cena
580000
Platnost do
2021-02-13
Telefon
972235259
E-mail
frydecka@spravazeleznic.cz
Osoba
Lenka Frýdecká
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Dolní Životice, Dolní Životice, okres Opava