Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. st. 85 - zastavěná plocha a nádvoří (stavba na pozemku ve vlastnictví třetí osoby) o výměře 45 m2.
Požadovaná cena
5900
Platnost do
2021-02-15
Telefon
+420 541 637 573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, Útvar správy majetku
Katastrální území
Zahrádka na Moravě, Zahrádka, okres Třebíč