Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra ČR
Popis
Pozemek parc.č. st. 271 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 328m2, součástí pozemku je budova č.p 274, pozemek parc. č. 18/12 o výměře 127 m2 - manipulační plocha, pozemek parc. č. 296/2 o výměře 22 m2 - ostatní komunikace, pozemek parc.č. st. 270/5 o výměře 153 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 273 (LV 10001) vše v obci a k.ú. Janské Lázně. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
10090000
Platnost do
2021-02-15
Telefon
954 302 283
E-mail
chovancova.michaela.2@cpost.cz
Osoba
Michaela Chovancová
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Janské Lázně, Janské Lázně, okres Trutnov