Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra ČR
Popis
Pozemek parc. č. st. 376, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci s č. ev. 144 a pozemku parc. č 743/5, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 394 m2. Vše zapsané na LV č. 184 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, Katastrální území Pastviny u Klášterce nad Orlicí, obec Pastviny. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
800000
Platnost do
2021-02-15
Telefon
954 302 283
E-mail
chovancova.michaela.2@cpost.cz
Osoba
Michaela Chovancová
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Pastviny u Klášterce nad Orlicí, Pastviny, okres Ústí nad Orlicí