Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 

Seznam držitelů datových schránek

V seznamu držitelů datových schránek naleznete fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby a orgány veřejné moci, které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku.

Seznam držitelů datových schránek je zřízen na základě zákonného zmocnění uvedeného v § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů a je součástí informačního systému datových schránek.

Zahrnuje v sobě funkčnost původního Seznamu orgánů veřejné moci, který byl zřízen a provozován na základě ustanovení § 20, odst. 1, písmeno j) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění platném do 28. 11. 2011.