Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků (tabákové nálepky)

ID Záznamu
394327492
Datum zveřejnění
19.08.2016
Poslední aktualizace
26.08.2016

Základní informace k životní situaci

Funkci daňového přiznání plní objednávka tabákových nálepek - § 116 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon o spotřebních daních").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat daňový subjekt.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Objednávku tabákových nálepek je oprávněn podat daňový subjekt příslušnému celnímu úřadu, a to způsobem stanoveným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, na příslušném formuláři vydaném Ministerstvem financí České republiky anebo jeho elektronickou podobou.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné doklady nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Objednávku tabákových nálepek je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní