Doručení vyrozumění o výši daňových nedoplatků a upozornění na následky spojené s jejich neuhrazením podle § 153 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád")

ID Záznamu
L-6168
Zpracováno k datu
01.01.2015
Poslední aktualizace
10.04.2015