Změna registračních údajů distributora pohonných hmot

ID Záznamu
m-108421
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
23.09.2020

Základní informace k životní situaci

Podání oznámení o změně registračních údajů distributora pohonných hmot

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Registrovaný distributor pohonných hmot.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad

U právnické osoby se místní příslušnost řídí jejím sídlem, u fyzické osoby jejím místem pobytu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení Právních a správních činností místně příslušného celního úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dokumenty k oznamované změně, které nebyly podány s oznámením o změně registračních údajů.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou pro pznámení stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správce daně rozhodne bezodkladně poté, co došlo k shromáždění podkladů potřebných pro rozhodnutí.

Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámení o změně registračních údajů je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky podle daňového řádu.

Řádným opravným prostředkem je odvolání, které se podává u celního úřadu, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za nesplnění oznamovací povinnosti (do 500 000 Kč) dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní