Hornictví a výbušniny

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - geomechanik

Za správnost návodu odpovídá:

Český báňský úřad

ID Záznamu
L-6015
Zpracováno k datu
01.12.2010
Poslední aktualizace
20.12.2010